Language: 简体中文 English
重要日期

会议日期
2017年6月1-3日
征文投稿截止日期
中文:2017年2月18日
英文:2017年1月18日
现场报到时间
2017年5月31日

组织机构

APACRS BOARD OF OFFICERS

President
Ronald YEOH, Singapore
Vice President
YAO Ke, China
Immediate Past President
Graham BARRETT, Australia
Secretary Treasurer
CHAN Wing Kwong, Singapore Johan HUTAURUK, Indonesia
Members
Abhay VASAVADA, India Kimiya SHIMIZU, Japan
ANG Chong Lye, Singapore Pannet PANGPUTHIPONG, Thailand
Hiroko BISSEN-MIYAJIMA, Japan S. NATARAJAN, India
Hungwon TCHAH, South Korea Y.C. LEE, Malaysia
John CHANG, Hong Kong CHINESE CATARACT SOCIETY (CCS) COUNCIL MEMBERS

President
YAO Ke 姚克
Vice Presidents
 • BI Hong-sheng 毕宏生
 • ZHANG Jin-song 张劲松
 • TANG Xin 汤欣
 • LIU Yi-zhi 刘奕志
Advisor
HE Shou-zhi 何守志
Secretary
SHENTU Xing-chao 申屠形超
Members
 • BAO Yong-zhen 鲍永珍
 • CHEN Wei-rong 陈伟蓉
 • CUI Wei 崔巍
 • GUAN Huai-jin 管怀进
 • GUO Hai-ke 郭海科
 • HUANG Yu-sen 黄钰森
 • JIN Hai-ying 金海鹰
 • LAN Chang-jun 兰长骏
 • LI Can 李灿
 • LI Yi-zhuang 李一壮
 • LI Zhi-jian 李志坚
 • LUO Min 罗敏
 • QI Yan-hua 齐艳华
 • TAN Shao-jian 谭少健
 • WANG Jun 王军
 • WANG Wei 王薇
 • WU Qiang 吴强
 • XU Wen 徐雯
 • YAN Hong 严宏
 • YE Jian 叶剑
 • ZHANG Han 张晗
 • ZHANG Hong 张红
 • ZHANG Ming-zhi 张铭志
 • ZHANG Su-hua 张素华
 • ZHAO Mei-sheng 赵梅生
 • ZHAO Yun-e 赵云娥
 • ZHENG Guang-ying 郑广瑛
 • ZHU Si-quan 朱思泉COS/CCS/CMA SECRETARIAT, CHINA

Lily HUANG, China
Aileen BIAN, ChinaAPACRS SECRETARIAT, SINGAPORE

Advisor Charity WAI, Singapore
Executive Director Kathy CHEN, Singapore
APACRS Singapore Javian TEH, Singapore
HUANG Weitian, Singapore
Charlene CHEW, Singapore